Tvangsanbringelse af børn

Tvangsanbringelse af børn

- vores ekspertise

Vi kan hjælpe dig, hvis du har en sag vedr. en tvangsanbringelse, hvor dit barn er blevet tvangsfjernet af kommunen. Vi kan også hjælpe dig, hvis du er barn, og kommunen vil tvangsfjerne dig.

Du har ret til gratis advokatbistand under hele sagen, hvorfor du ikke selv skal betale dine advokatudgifter. 

Vi vil anbefale dig at få os til at repræsentere dig, da der er tale om et voldsomt indgreb, som har stor betydning for hele familien. Ofte er der slet ikke grundlag for at fastholde tvangsanbringelsen, og med vores hjælp bliver tvangsanbringelsen ofte ophævet, så barnet kommer hjem igen.

Klik på et af de links i den blå kasse til højre, for at læse om din situation.

http://advokatfirmaet-ge.dk/sites/default/files/styles/topimage/public/Tvangsanbringelse_advokat.jpg?itok=uDy_MYH8
Klik på din situation
Du har fået dit barn akut tvangsfjernet af kommunen

Hvis kommunen vurderer, at der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller udvikling, kan de beslutte at tvangsfjerne dit barn akut, altså på stedet.

Hvis dette sker, er det første du skal gøre at ringe til os, da det er vigtigt, at vi kommer ind i sagen så hurtigt som muligt.

Hvis kommunen beslutter at fjerne dit barn akut, skal denne beslutning godkendes af Børn- og ungeudvalget indenfor 7 dage.

Vi deltager på dette møde uden udgifter for dig. Forinden har vi gennemgået sagen på vores kontor og sammen finder vi de bedste argumenter for, hvorfor kommunen ikke havde ret til at fjerne dit barn.

Børn- og ungeudvalget kan beslutte, at dit barn skal hjem igen, eller at tvangsanbringelsen skal opretholdes i 4 uger.

Du kan klage over afgørelsen til Ankestyrelsen, hvor vi også bistår dig og deltager i mødet uden udgifter for dig.

Hvis du heller ikke får medhold i Ankestyrelsen, kan sagen indbringes for retten, ofte uden udgifter for dig.

Din sag skal behandles igen, da Børn- og ungeudvalget har besluttet at bevare tvangsanbringelsen

Hvis Børn- og ungeudvalget tidligere har besluttet, at kommunen var berettiget til at tvangsfjerne dit barn, og sagen nu skal behandles efter, at dit barn har været fjernet i 4 uger, skal sagen behandles endnu engang.

Det er meget vigtigt, at du har os med til dette møde uden udgifter for dig, da det kan få store konsekvenser fremadrettet. På dette møde kan det nemlig besluttes, at dit barn skal være anbragt udenfor hjemmet i op til 2 år.

Vi vil anbefale dig, at du lader os bistå dig på så tidligt et tidspunkt som muligt, så vi sammen kan gennemgå sagen og finde de bedste argumenter for, hvorfor dit barn skal hjem igen.

Hvis ikke Børn- og ungeudvalget beslutter, at dit barn skal hjem igen, kan du klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Her bistår vi dig, og deltager på mødet uden udgifter for dig.

Hvis du heller ikke får medhold i Ankestyrelsen, kan sagen indbringes for retten, ofte uden udgifter for dig.

Dit barn har været tvangsanbragt i en længere periode, og sagen skal nu behandles igen

Hvis Børn- og ungeudvalget tidligere har truffet afgørelse om, at dit barn skulle være anbragt udenfor hjemmet i en periode, typisk på 1 eller 2 år, skal sagen behandles igen.

Det er vigtigt, at du henvender dig til os i god tid inden mødet, så vi på så tidligt et tidspunkt kan begynde at rådgive dig. På denne måde har du de bedste muligheder for at få dit barn hjem igen.

Inden mødet gennemgår vi sammen med dig sagen og undersøger, om kommunen har overholdt de forpligtelser den har, når et barn tvangsfjernes. Det sker desværre alt for ofte, at kommunen ikke overholder sin forpligtelse til at arbejde for, at barnet kan komme hjem så hurtigt som muligt. 

Hvis ikke Børn- og ungeudvalget beslutter, at dit barn skal hjem igen, kan du klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Her bistår vi dig, og deltager på mødet uden udgifter for dig.

Hvis du heller ikke får medhold i Ankestyrelsen, kan sagen indbringes for retten, ofte uden udgifter for dig.

Du bliver opfordret af kommunen til at acceptere en frivillig anbringelse af dit barn

Ofte vil kommunen forsøge at få dig til at acceptere, at dit barn anbringes udenfor hjemmet, ligesom hvis det blev tvangsfjernet.

Du bør ikke acceptere dette uden først at have talt med os, da det kan have store konsekvenser for sagens videre forløb.

Du kan ikke bare trække din accept tilbage, og så kommer barnet hjem igen med det samme. Kommunen har flere muligheder for at fastholde barnet i anbringelsen i en periode, også selvom anbringelsen startede med, at accepterede det.

I mange tilfælde er der slet ikke grundlag for at iværksætte en anbringelse af barnet, og derfor kan det være en god idé at få sagen prøvet ved Børn- og ungeudvalget i stedet for blot at lade kommunen belære dig om, hvad der er bedst for dit barn.

Vores eksperter i Tvangsanbringelse af børn

Advokat
Telefon:
72 14 11 15
Mobil:
22 10 17 70
Sagsbehandler
Telefon:
86 92 33 00
Mobil:
22 10 17 69
Sagsbehandler
Telefon:
72 14 11 15
x
x

Skriv en besked til