TOBIAS GROTKJÆR ELMSTRØM

TOBIAS GROTKJÆR ELMSTRØM

Advokat (L), Ejer
Telefon: 
72 14 11 15
Mobil: 
22 10 01 88

Tobias er ejer af advokatfirmaet og varetager den daglige overordnet ledelse og drift.

Han blev uddannet jurist på Aarhus Universitet i 2009 og blev færdig som advokat i 2012.   

Tobias har møderet for Landsretten. 

Han er specialiseret i køb og salg af fast ejendom, hvilket han har beskæftiget sig med i mange år, hvor han har hjulpet adskillige af vores klienter trygt gennem forløbet med høj faglighed og ved at tale i øjenhøjde.     

Tobias har ydermere stor kompetence inden for erstatningsret i forhold til sager vedrørende fritidsskader, arbejdsskader, voldsofferskader, patientskadesager samt hændelige personskader. Han yder specialiseret rådgivning samt er meget tilgængelig overfor vores klienter i disse sager, hvilket gør vores klienter føler, at de har én rådgiver med sig igennem hele det lange og hårde forløb. 

Udover er han også faglig dygtig inden for udlændingeret, hvor han bl.a. er af Flygtningenævnet beskikket advokat indenfor asylsager.        

Udover arbejdet som advokat er Tobias hyppigt foredragsholder inden for retsområderne fast ejendom og erstatningsret for banker, foreninger samt borgere. Han er også ekstern underviser i fagene fast ejendom og erstatningsret for universitetsstuderende i Aarhus og København. Ydermere bestrider han på frivillig basis diverse bestyrelsesposter.

Medarbejdere

x
x

Skriv en besked til