Køb af fast ejendom

Køb af fast ejendom

- vores ekspertise

FAST PRIS 7.300 KR. INKL. MOMS.

 • Ingen handel – ingen regning.
 • Først gennemgår vi forløbet i din ejendomshandel fra start til slut, så du præcist ved, hvad der skal ske.
 • Vi gennemgår alle dokumenterne i din ejendomshandel, hvilket bl.a. omfatter købsaftalen, salgsopstillingen, tilstandsrapporten, elrapporten, ejerskifteforsikringstilbuddet og servitutterne.
 • Vi indkalder til et møde, hvor vi gennemgår alle dokumenterne i din ejendomshandel med dig.
 • Vi udarbejder en betinget godkendelsesskrivelse til sælger, som indeholder de forbehold, der skal afklares. Du får selvfølgelig en kopi af vores godkendelsesskrivelse.
 • Vi står for korrespondancen til ejendomsmægleren, sælgers advokat og din bank.
 • Vi kontrollerer det tinglyste skøde, refusionsopgørelsen fra sælger, og om sælger kan få frigivet købesummen.
 • Vi rådgiver om private forhold i forbindelse med din ejendomshandel herunder testamente, ægtepagt og samejeoverenskomst.
 • Hvis der efterfølgende skulle opstå problemer vedrørende dit køb af ejendommen, står vi gratis til rådighed.
 • Du vil kunne kontakte os 24 timer i døgnet vedrørende spørgsmål til din ejendomshandel, da din tryghed er vores fokus.

 

HVIS DU ØNSKER AT ANVENDE OS, SKAL DU GØRE FØLGENDE:

 • Kontakte os på tlf. 22 10 17 66 eller på mail info@advokatfirmaet-ge.dk inden du skal underskrive købsaftalen hos ejendomsmægleren.
 • Bede ejendomsmægleren om at skrive et advokatforbehold ind i købsaftalen med ordlyden “Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm kan godkende købsaftalen i dens helhed”.
 • Bede ejendomsmægleren om at sende alle dokumenterne i din ejendomshandel på mail til info@advokatfirmaet-ge.dk.
 • Overlade ansvaret til os, indtil vi er igennem forløbet i din ejendomshandel, da vores køberrådgivning starter nu.
http://advokatfirmaet-ge.dk/sites/default/files/styles/topimage/public/Boligadvokat.jpg?itok=WirdprFs

Vi er et mellemstort advokatfirma med kontorer i Aarhus, Hørning og Brabrand, der er specialiseret i at rådgive private klienter.

Det som kendetegner vores advokatfirma er høj faglighed, specialiseret rådgivning i øjenhøjde, fair priser samt stor tilgængelighed.

Vores eksperter i Køb af fast ejendom

Advokat (L), Ejer
Telefon:
72 14 11 15
Mobil:
22 10 01 88
Advokat
Telefon:
72 14 11 15
Mobil:
22 10 17 70
Advokat
Telefon:
86 92 33 00
Mobil:
22 10 17 66
Sagsbehandler
Telefon:
86 92 33 00
Mobil:
22 10 17 68
Sagsbehandler
Telefon:
86 92 33 00
Mobil:
22 10 17 69
Sagsbehandler
Telefon:
72 14 11 15
x
x

Skriv en besked til