Forældremyndighed og bopæl

Forældremyndighed og bopæl

- vores ekspertise

Vi kan hjælpe dig, hvis du har en sag vedr. forældremyndighed og bopæl.

Vi rådgiver med barnet i fokus om, hvordan Statsforvaltningen skal behandle og afgøre disse sager. Vi oplever ofte, at sagerne ender i retten, som herefter skal træffe en afgørelse om, hvad der er bedst for dit barn. 

Dine advokatudgifter vil blive dækket til, at din sag kan føres i retten, da dit eget forsikringsselskab, Civilstyrelsen eller retten betaler. Vi sørger for at få udarbejdet de nødvendige ansøgninger hertil. Hvis din sag skal i Statsforvaltningen eller Ankestyrelsen skal du selv betale dine advokatudgifter, men vi vil indledende gratis vurdere din sag, hvorefter dine advokatudgifter vil blive beregnet ud fra vores tidsforbrug med din sag.    

Vi vil anbefale dig til at få os til at repræsentere dig, hvis du vil være sikker på, at behandlingen og afgørelsen af din sag om forældremyndighed og bopæl sker på den rigtige måde, sådan at det er bedst for dit barn.   

Klik på et af de links i den blå kasse til højre, for at læse om din situation.

http://advokatfirmaet-ge.dk/sites/default/files/styles/topimage/public/Foraeldremyndighed_advokat.jpg?itok=zhTr4IgJ
Klik på din situation
Du vil have fælles forældremyndighed igen

Hvis du ikke har forældremyndigheden over dit barn og ønsker dette ændret, skal du rette henvendelse til Statsforvaltningen. 

Såfremt sagen tidligere har været behandlet i Statsforvaltningen og retten, kan Statsforvaltningen afvise at behandle sagen, hvis forholdene ikke har ændret sig væsentligt siden sagen sidst blev behandlet. 

Det er derfor nødvendigt, at der er sket noget nyt, som gør, at Statsforvaltningen skal behandle sagen igen. 

Afviser Statsforvaltningen at tage sagen op, kan afgørelsen om afvisningen af sagen indbringes for retten inden 4 uger.

Vi vil anbefale dig, at få os til at repræsentere dig, hvis du vil være sikker på, at behandlingen og afgørelsen af din sag om forældremyndighed sker på den rigtige måde, sådan at det er bedst for dit barn.   

Du vil have den fulde forældremyndighed over dit barn

Hvis du har fælles forældremyndighed over dit barn med den anden forælder, men I bor ikke længere sammen, kan I aftale at ophæve den fælles forældremyndighed og overdrage forældremyndigheden til dig. 

Aftalen skal sendes på en særlig blanket til Statsforvaltningen for at være gyldig. Blanketten kan hentes på Statsforvaltningens hjemmeside og skal underskrives af dig og den anden forælder. 

Hvis I ikke kan blive enige om at ophæve den fælles forældremyndighed, skal du rette henvendelse til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen vil herefter indkalde dig og den anden forælder til et møde, hvor I skal drøfte jeres barns forhold og forsøge at blive enige. 

Såfremt du og den anden forældre ikke bliver enige på mødet, og du fortsat ønsker, at den fælles forældremyndighed skal ophæves, vil Statsforvaltningen bede retten træffe en afgørelse. Statsforvaltningen kan således ikke træffe en afgørelse om ophævelse af forældremyndighed, såfremt I er uenige herom.

Retten kan herefter ophæve den fælles forældremyndighed, såfremt det godtgøres, at I ikke kan samarbejde omkring barnet til barnets bedste.  

Vi vil anbefale dig at få os til at repræsentere dig, hvis du vil være sikker på, at behandlingen og afgørelsen af din sag om forældremyndighed sker på den rigtige måde, sådan at det er bedst for dit barn.   

Du vil have dit barn til at bo fast hos dig

Hvis du ønsker, at dit barn skal bo fast hos dig, og du ikke kan blive enig med den anden forælder herom, skal du rette henvendelse til Statsforvaltningen. 

Statsforvaltningen vil herefter indkalde dig og den anden forælder til et møde. På dette møde skal I drøfte, hvad der er bedst for dit barn, og I skal forsøge at blive enige om bopælen. 

Såfremt I ikke når til enighed, vil Statsforvaltningen bede retten træffe en afgørelse om bopælen. Statsforvaltningen kan således ikke træffe en afgørelse om bopæl, såfremt I er uenige herom. 

Vi vil anbefale dig at få os til at repræsentere dig, hvis du vil være sikker på, at behandlingen og afgørelsen af din sag om bopæl sker på den rigtige måde, sådan at det er bedst for dit barn.   

Vores eksperter i Forældremyndighed og bopæl

Advokat
Telefon:
86 92 33 00
Mobil:
22 10 17 66
Sagsbehandler
Telefon:
86 92 33 00
Mobil:
22 10 17 68
Sagsbehandler
Telefon:
72 14 11 15
x
x

Skriv en besked til