Familiehandel

Familiehandel

- vores ekspertise

Vi kan hjælpe dig, hvis du har en fast ejendom, som skal købes eller sælges i din familie. 

Fast pris på familiehandel er 5.900 kr. inkl. moms.  

Klik på et af de links i den blå kasse til højre, for at læse om din situation.

http://advokatfirmaet-ge.dk/sites/default/files/styles/topimage/public/Familiehandel_advokat.jpg?itok=KMicSgFs
Klik på din situation
Du skal skilles og vil købe din ægtefælles eller samlevers andel af jeres fælles ejendom

Hvis du og din ægtefælle eller samlever er blevet enige om, at du skal overtage jeres fælles ejendom, er der en række forhold, som I skal have styr på. 

Der skal udarbejdes en overdragelsesaftale, som skal underskrives af jer begge.

Forinden udarbejdelse af overdragelsesaftalen skal der foreligge en skriftlig bekræftelse fra din bank og kreditforening på, at du er godkendt til at overtage gælden selv.  

Hvis overdragelsen sker mellem dig og din tidligere ægtefælle, skal separationsbevilling eller skils-missebevilling foreligge på tidspunktet for tinglysning, da der i så fald alene skal betales en fast afgift på 1.660 kr.  

Hvis overdragelsen sker mellem dig og din tidligere samlever, skal der betales en fast afgift på 1.660 kr. og afgift på 0,6 % af købesummen. 

Du vil sælge din ejendom til dit barn

Hvis du ønsker, at dit barn skal købe din ejendom, skal der udarbejdes en overdragelsesaftale. 

Overdragelsesaftalen skal underskrives af både dig og dit barn. 

Hvis der i forbindelse med overdragelsen skal ske optagelse af nyt lån i bank og kreditforening, skal der forinden foreligge bekræftelse på godkendelse af dit barn fra bank og kreditforening.  

Hvis købesummen skal betales kontant, kan vi hjælpe med udarbejdelse af et familiegældsbrev til udligning heraf. 

Hvis du derudover ønsker en aftale om eventuel fremtidig brug af eller forkøbsret til ejendommen, kan der endvidere blive tale om udarbejdelse og tinglysning af deklaration til fastlæggelse heraf. 

Endelig skal du overveje, om du skal oprette et testamente som følge af salget.

Din ægtefælle er afgået ved døden, og du vil overtage jeres fælles ejendom

Hvis du ønsker at blive boende i ejendommen, skal der tinglyses en skifteretsattest, som gør dig til ejer af ejendommen. Hertil skal vi bruge den originale skifteretsattest. 

Der skal alene ske tinglysning af skifteretsattesten, hvis der skal omlægges lån i ejendommen, hvor der i så fald skal betales en fast afgift på 1.660 kr. I modsat fald skal skifteretsattesten ikke tinglyses, før ejendommen engang skal sælges, da tinglysning i så fald kan ske afgiftsfrit. 

Vores eksperter i Familiehandel

Advokat
Telefon:
86 92 33 00
Mobil:
22 10 17 66
Sagsbehandler
Telefon:
86 92 33 00
Mobil:
22 10 17 68
Sagsbehandler
Telefon:
86 92 33 00
Mobil:
22 10 17 69
x
x

Skriv en besked til