Erstatningsret

Erstatningsret

- vores ekspertise

Vi kan hjælpe dig, hvis du har en sag vedr. erstatningsret, hvor du selv er kommet til skade, eller hvor du er kommet til skade og en anden person er skyld i det.

Dine advokatudgifter vil stort set blive dækket i erstatningssagen, da forsikringsselskabet betaler rimelige og sædvanlige advokatudgifter, men det gælder dog ikke arbejdsskadesager, patientskadesager og hændelige personskadesager. I disse sager vil vi indledende gratis vurdere din sag, hvorefter dine advokatudgifter vil blive beregnet ud fra vores tidsforbrug med din sag.

Vi vil anbefale dig at få os til at repræsentere dig, hvis du vil være sikker på, at du får den erstatning, som du er berettiget til, samt hvis du ikke selv har overskud til at varetage dine interesser i erstatningssagen.

Klik på et af de links i den blå kasse til højre, for at læse om din situation. 

http://advokatfirmaet-ge.dk/sites/default/files/styles/topimage/public/Erstatningsret_advokat.jpg?itok=9NhVlEhE
Klik på din situation
Du er kommet til skade i din fritid

Det er en fritidsskade, hvis skaden er sket i din fritid, som f.eks. ved et færdselsuheld eller et uheld på et glat fortov. Hvis en anden person er skyld i din skade, vil du kunne rette et krav over for den anden persons forsikringsselskab. Det er vigtigt, at du lige efter skaden er sket, får dine gener registreret hos din egen læge eller på skadestuen. Derudover er det vigtigt, at du lige efter skaden er sket, anmelder det til dit forsikringsselskab, og at du er meget omhyggelig med at få alt med i din anmeldelse.

Du kan få erstatning for:

 • Svie og smerte: Du får erstattet 195 kr. pr. dag fra skadesdatoen til du evt. kan begynde at arbejde igen, eller der kan fastsættes en méngrad. Beløbet kan maksimalt udgøre 75.000 kr. (2017-niveau). Beløbet er skattefrit. 
 • Tabt arbejdsfortjeneste: Du får erstattet dit midlertidige indtægtstab, som du har haft, fordi du ikke kan arbejde fra tidspunktet, hvor du er kommet til skade. Du kan få erstattet indtægtstabet, indtil du evt. kan begynde at arbejde igen, eller der kan fastsættes et erhvervsevnetab. Beløbet er skattepligtigt.
 • Varigt mén: Du får ud fra en mentabel som minimum erstattet 43.000 kr. (2017-niveau) for en méngrad på 5%, hvis du har en varig skade, som er til ulempe i din hverdag. Ved en méngrad på 100% får du 1.031.000 kr. (2017-niveau). Beløbet er skattefrit. Læs mere herom i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel.
 • Tab af erhvervsevne: Du får erstattet dit varige indtægtstab, hvis dine evner til at arbejde er varigt nedsat efter skaden med minimum 15%. Du kan maksimalt få erstattet 9.029.000 kr. (2017-niveau). Beløbet er skattefrit.
 • Helbredelsesudgifter: Du får erstattet dine rimelige udgifter til medicin og behandling, som f.eks. til fysioterapeut og kiropraktor. Beløbet er skattefrit.
 • Fremtidige helbredsudgifter: Du får erstattet dine rimelige fremtidige helbredelsesudgifter pr. år, dog højest i 10 år. Beløbet er skattefrit.
 • Andet tab: Du får en erstatning på 50.000 kr., hvis din uddannelse bliver forlænget et år. Du kan også få erstattet transportudgifter til fysioterapeut eller kiropraktor, udgifter til pasning og pleje, udgifter til proteser, udgifter til genoptræning m.v. Beløbet er skattefrit.
 • Tab af forsørger: Hvis du dør, får din ægtefælle eller samlever som minimum erstattet 966.000 kr. (2017-niveau). Beløbet er skattefrit.
 • Overgangsbeløb eller begravelsesudgifter: Hvis du dør, får din ægtefælle eller samlever erstattet et overgangsbeløb på 162.000 kr. (2017-niveau). Beløbet er skattefrit. Din ægtefælle eller samlever kan i stedet vælge at få erstattet begravelsesudgifterne. Beløbet er skattefrit.
Du er kommet til skade på dit arbejde eller i forbindelse med dit arbejde

Det er en arbejdsskade, hvis skaden er sket på din arbejdsplads eller i forbindelse med dit arbejde. Skaden kan både være sket på grund af en ulykke, der sker pludseligt, eller på grund af en erhvervssygdom, som udvikler sig. Du eller din arbejdsgiver skal anmelde skaden til Arbejdsskadestyrelsen. Det er vigtigt, at du lige efter skaden er sket, får dine gener registreret hos din egen læge eller på skadestuen. Hvis din arbejdsgiver eller en anden person er skyld i skaden, vil du også kunne rette et krav mod din arbejdsgivers eller den anden persons forsikringsselskab.

Du kan få erstatning for:

 • Varigt mén: Du får som minimum erstattet 43.000 kr. (2017-niveau) for en méngrad på 5%, hvis du har en varig skade, som er til ulempe i din hverdag. Ved en méngrad på 100% får du 1.031.000 kr. (2017-niveau). Beløbet er skattefrit. Læs mere herom i méntabellen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
 • Tab af erhvervsevne: Du får erstattet dit varige indtægtstab, hvis dine evner til at arbejde er varigt nedsat efter skaden med minimum 15%. Du får som maksimalt en erstatning med udgangspunkt i en årsløn på 516.000 kr. (2017-niveau). Beløbet er skattefrit.
 • Helbredelsesudgifter: Du får erstattet dine rimelige udgifter til medicin og behandling, som f.eks. til fysioterapeut og kiropraktor. Beløbet er skattefrit.
 • Tab af forsørger: Hvis du dør, får din ægtefælle eller samlever som minimum erstattet 966.000 kr. (2017-niveau). Beløbet er skattefrit.
 • Overgangsbeløb eller begravelsesudgifter: Hvis du dør, får din ægtefælle eller samlever erstattet et overgangsbeløb på 162.000 kr. (2017-niveau). Beløbet er skattefrit. Din ægtefælle eller samlever kan i stedet vælge at få erstattet begravelsesudgifterne. Beløbet er skattefrit.

Hvis din arbejdsgiver eller en anden person er skyld i skaden, vil du også kunne rette et krav mod din arbejdsgivers eller den anden persons forsikringsselskab, hvor du yderligere vil kunne få erstatning for:

 • Svie og smerte: Du får erstattet 195 kr. pr. dag fra skadesdatoen til du evt. kan begynde at arbejde igen, eller der kan fastsættes en méngrad. Beløbet kan maksimalt udgøre 75.000 kr. (2017-niveau). Beløbet er skattefrit.
 • Tabt arbejdsfortjeneste: Du får erstattet dit midlertidige indtægtstab, som du har haft, fordi du ikke kan arbejde fra tidspunktet, hvor du er kommet til skade. Du kan få erstattet indtægtstabet, indtil du evt. kan begynde at arbejde igen, eller der kan fastsættes et erhvervsevnetab. Beløbet er skattepligtigt.
 • Tab af erhvervsevne: Du får erstattet dit varige indtægtstab, hvis dine evner til at arbejde er varigt nedsat efter skaden. Du får suppleret den erstatning, du får fra Arbejdsskadestyrelsen, med erstatning fra din arbejdsgivers eller den anden persons forsikringsselskab. Du kan maksimalt få udbetalt 9.029.000 kr. (2017-niveau). Beløbet er skattefrit.
 • Andet tab: Du får en erstatning på 50.000 kr., hvis din uddannelse bliver forlænget et år. Du kan også få erstattet transportudgifter til fysioterapeut eller kiropraktor, udgifter til pasning og pleje, udgifter til proteser, udgifter til genoptræning m.v. Beløbet er skattefrit
Du er kommet til skade ved en forbrydelse

Det er en voldsofferskade, hvis skaden er sket ved en forbrydelse, f.eks. et voldeligt overfald eller en voldtægt. Forbrydelsen skal være anmeldt til politiet inden for 72 timer, hvorefter du skal sørge for, at anmeldelsen videresendes til Erstatningsnævnet inden to år efter forbrydelsen er sket. Du kan få erstatning, selvom gerningsmanden er ukendt, ikke kan findes, er utilregnelig eller er under 15 år. Det er vigtigt, at du lige efter skaden er sket, får dine gener registreret hos din egen læge eller på skadestuen.

Du kan få erstatning for:

 • Svie og smerte: Du får erstattet 195 kr. pr. dag fra skadesdatoen til du evt. kan begynde at arbejde igen, eller der kan fastsættes en méngrad. Beløbet kan maksimalt udgøre 75.000 kr. (2017-niveau). Beløbet er skattefrit.
 • Tabt arbejdsfortjeneste: Du får erstattet dit midlertidige indtægtstab, som du har haft, fordi du ikke kan arbejde fra tidspunktet, hvor du er kommet til skade. Du kan få erstattet indtægtstabet, indtil du evt. kan begynde at arbejde igen, eller der kan fastsættes et erhvervsevnetab. Beløbet er skattepligtigt.
 • Varigt mén: Du får som minimum erstattet 43.000 kr. (2017-niveau) for en méngrad på 5%, hvis du har en varig skade, som er til ulempe i din hverdag. Ved en méngrad på 100% får du 1.031.000 kr. (2017-niveau). Beløbet er skattefrit. Læs mere herom i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings mentabel.
 • Tab af erhvervsevne: Du får erstattet dit varige indtægtstab, hvis dine evner til at arbejde er varigt nedsat efter skaden med 15%. Du kan maksimalt få erstattet 9.029.000 kr. (2017-niveau). Beløbet er skattefrit.
 • Helbredelsesudgifter: Du får erstattet dine rimelige udgifter til medicin og behandling, som f.eks. til fysioterapeut og kiropraktor. Beløbet er skattefrit.
 • Fremtidige helbredsudgifter: Du får erstattet dine rimelige fremtidige helbredelsesudgifter pr. år, dog højest i 10 år. Beløbet er skattefrit.
 • Andet tab: Du får en erstatning på 50.000 kr., hvis din uddannelse bliver forlænget et år. Du kan også få erstattet transportudgifter til fysioterapeut eller kiropraktor, udgifter til pasning og pleje, udgifter til proteser, udgifter til genoptræning m.v. Beløbet er skattefrit.
 • Tab af forsørger: Hvis du dør, får din ægtefælle eller samlever som minimum erstattet 966.000 kr. (2017-niveau). Beløbet er skattefrit.
 • Overgangsbeløb eller begravelsesudgifter: Hvis du dør, får din ægtefælle eller samlever erstattet et overgangsbeløb på 162.000 kr. (2017-niveau). Beløbet er skattefrit. Din ægtefælle eller samlever kan i stedet vælge at få erstattet begravelsesudgifterne. Beløbet er skattefrit.
Du er kommet til skade på et sygehus, hos din egen læge eller din speciallæge

Det er en patientskade, hvis skaden er sket på et sygehus, hos din egen læge eller din speciallæge. Skaden kan være sket ved f.eks. fejloperation eller apparatursvigt. Du skal anmelde skaden til Patienterstatningen. Det er vigtigt, at du lige efter skaden er sket, får dine gener registreret hos din egen læge eller på skadestuen. Derudover er det vigtigt, at du lige efter skaden er sket, anmelder det til Patienterstatningen, og at du er meget omhyggelig med at få alt med i din anmeldelse.

Du kan få erstatning for:

 • Svie og smerte: Du får erstattet 195 kr. pr. dag fra skadesdatoen til du evt. kan begynde at arbejde igen, eller der kan fastsættes en méngrad. Beløbet kan maksimalt udgøre 75.000 kr. (2017-niveau). Beløbet er skattefrit.
 • Tabt arbejdsfortjeneste: Du får erstattet dit midlertidige indtægtstab, som du har haft, fordi du ikke kan arbejde fra tidspunktet, hvor du er kommet til skade. Du kan få erstattet indtægtstabet, indtil du evt. kan begynde at arbejde igen, eller der kan fastsættes et erhvervsevnetab. Beløbet er skattepligtigt.
 • Varigt mén: Du får som minimum erstattet 43.000 kr. (2017-niveau) for en méngrad på 5%, hvis du har en varig skade, som er til ulempe i din hverdag. Ved en méngrad på 100% får du 1.031.000 kr. (2017-niveau). Beløbet er skattefrit. Læs mere herom i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel.
 • Tab af erhvervsevne: Du får erstattet dit varige indtægtstab, hvis dine evner til at arbejde er varigt nedsat efter skaden med minimum 15%. Du kan maksimalt få erstattet 9.029.000 kr. (2017-niveau). Beløbet er skattefrit.
 • Helbredelsesudgifter: Du får erstattet dine rimelige udgifter til medicin og behandling, som f.eks. til fysioterapeut og kiropraktor. Beløbet er skattefrit.
 • Fremtidige helbredsudgifter: Du får erstattet dine rimelige fremtidige helbredelsesudgifter pr. år, dog højest i 10 år. Beløbet er skattefrit.
 • Andet tab: Du får en erstatning på 50.000 kr., hvis din uddannelse bliver forlænget et år. Du kan også få erstattet transportudgifter til fysioterapeut eller kiropraktor, udgifter til pasning og pleje, udgifter til proteser, udgifter til genoptræning m.v. Beløbet er skattefrit.
 • Tab af forsørger: Hvis du dør, får din ægtefælle eller samlever som minimum erstattet 966.000 kr. (2017-niveau). Beløbet er skattefrit.
 • Overgangsbeløb eller begravelsesudgifter: Hvis du dør, får din ægtefælle eller samlever erstattet et overgangsbeløb på 162.000 kr. (2017-niveau). Beløbet er skattefrit. Din ægtefælle eller samlever kan i stedet vælge at få erstattet begravelsesudgifterne. Beløbet er skattefrit.
Du er selv kommet til skade

Det er en hændelig personskade, hvis ingen person er skyld i det. Hvis du selv har en ulykkesforsikring, skal du selv anmelde din skade dertil. Det er vigtigt, at du lige efter skaden er sket, får dine gener registreret hos din egen læge eller på skadestuen. Derudover er det vigtigt, at du lige efter skaden er sket, anmelder det til forsikringsselskabet, og at du er meget omhyggelig med at få alt med i din anmeldelse.

Du kan få erstatning for:

Vores eksperter i Erstatningsret

Advokat (L), Ejer
Telefon:
72 14 11 15
Mobil:
22 10 01 88
Advokat
Telefon:
72 14 11 15
Mobil:
22 10 17 70
Sagsbehandler
Telefon:
72 14 11 15
Mobil:
22 10 01 90
Advokatfuldmægtig
Telefon:
72 14 11 15
Mobil:
22 10 01 89
Sagsbehandler
Telefon:
72 14 11 15
Sagsbehandler
Telefon:
72 14 11 15
x
x

Skriv en besked til