Dødsbobehandling

Dødsbobehandling

- vores ekspertise

Vi kan hjælpe dig, hvis du har mistet et familiemedlem og skal have dødsboet gjort op. 

Dine advokatudgifter vil oftest blive dækket af dødsboets midler, sådan at du ikke selv skal betale noget.   

Som efterladt kan du vælge mellem forskellige former for bobehandlinger, hvorfor vi vil anbefale dig at få os til hjælpe dig, sådan at dødsboet bliver afviklet og opgjort på den bedste og hurtigste mulige måde. 

Klik på et af de links i den blå kasse til højre, for at læse om din situation.  

http://advokatfirmaet-ge.dk/sites/default/files/styles/topimage/public/Privat_skifte_doedsbo_advokat.jpg?itok=5ZyuW1YL
Klik på din situation
Du og de øvrige arvinger vil selv stå for at opgøre dødsboet

Ved privat skifte står du og de øvrige arvinger selv for bobehandlingen. 

Vi vil dog anbefale dig, at du tager kontakt til os, for så vil vi tage os af alle relevante ekspeditioner og beslutninger i dødsboet. Dette drejer sig særligt om korrespondance med skifteretten, udarbejdelse af åbningsstatus, fordeling og afvikling af dødsboets aktiver og udarbejdelse af endelig boopgørelse mv.  

For at dødsboet kan udleveres til privat skifte, er det et krav, at du og de øvrige arvinger er enige om dette. Hvis arvingerne bliver uenige under bobehandlingen, overgår dødsboet til bobestyrerbehandling.

Bobestyrerbehandling er ofte dyrere end et privat skifte og tager oftest længere tid at få gennemført.   

Det koster 2.500 kr. (2017-niveau) i retsafgift at få dødsboet udleveret til privat skifte.

Du og de øvrige arvinger kan ikke blive enige om selv at opgøre dødsboet

Bobestyrerbehandling træder i kraft, hvis f.eks. du og de øvrige arvinger ikke kan blive enige. I et sådant tilfælde vil skifteretten udlevere dødsboet til en bobestyrer. 

Du og de øvrige arvinger kan selv vælge, hvem I vil have til at hjælpe jer som bobestyrer til at tage sig af alle relevante ekspeditioner og beslutninger i dødsboet. Dette drejer sig særligt om korrespondance med skifteretten, udarbejdelse af åbningsstatus, fordeling og afvikling af dødsboets aktiver og udarbejdelse af endelig boopgørelse mv. 

Vi vil anbefale dig og de øvrige arvinger at tage kontakt til os.  

Bobestyreren træffer alle beslutninger vedrørende bobehandlingen, men alle væsentlige beslutninger skal forelægges for dig og de øvrige arvinger, inden der træffes en endelig beslutning. Bobestyreren kan dog selv i sidste ende træffe den endelige beslutning. 

Din og afdødes samlede formue er under kr. 740.000

Hvis du var gift med afdøde, og jeres samlede formue er under 740.000 kr. (2017-niveau), har du ret til at overtage hele dødsboet uden yderligere indsigelse. Det betyder, at den afdødes øvrige arvinger intet får. 

Grænsen på 740.000 kr. kan dog hurtigt blive overskredet. Når den samlede formue gøres op, er beløbet nemlig inklusiv alle de værdier, som du modtager fra f.eks. forsikringer og pensioner. 

Ved ægtefælleudlæg er det dig, som hæfter for den afdødes eventuelle gæld. For at finde eventuelle kreditorer bliver der indrykket et proklama i Statstidende, som opfordrer alle kreditorerne til at anmelde deres krav inden for 8 uger. Anmelder kreditorerne ikke deres krav inden for fristen bortfalder deres krav. 

Du får altså overblik over den afdødes gæld, inden dødsboet bliver udleveret til dig. 

Det koster 500 kr. (2017-niveau) i retsafgift at få dødsboet udleveret til ægtefælleudlæg. 

Dit familiemedlems dødsbo består af midler under kr. 43.000

Nogle gange består dødsboet af så få midler, at aktiverne blot kan udleveres til dig, uden at det er nødvendigt med en egentlig bobehandling. Det kaldes boudlæg. 

Boudlæg sker, hvis dødsboets aktiver fratrukket rimelige udgifter til begravelse, omkostninger ved dødsboets behandling og gæld sikret ved pant ikke overstiger 43.000 kr. (2017-niveau).  

I sådan et tilfælde vil dødsboet blive udleveret til dig med det samme. I alle tilfælde af boudlæg er det skifteretten, der vurderer, hvem den nærmeste efterladte er, men det vil oftest være den, der har sørget for begravelsen. 

Det koster 500 kr. (2017-niveau) i retsafgift at få dødsboet udleveret til boudlæg. 

Du og afdøde havde formuefælleskab i ægteskabet

Hvis du var gift med afdøde, og I havde formuefællesskab eller skilsmissesæreje, har du mulighed for at sidde i uskiftet bo. 

Du kan sidde i uskiftet bo med jeres fælles børn eller med jeres sammenbragte børn. Det kræves dog, at jeres sammenbragte børn giver lov hertil. 

At sidde i uskiftet bo vil sige, at man udskyder betalingen af arven, så du overtager retten til hele dødsboet og derfor har økonomisk mulighed for f.eks.at blive boende i den samme faste ejendom. Dødsboet vil blive gjort op, når du selv afgår ved døden, eller når du selv ønsker det. 

Du skal dog overveje, om du ønsker at sidde i uskiftet bo. Det kan nemlig have nogle uhensigtsmæssige skattemæssige og følelsesmæssige konsekvenser. 

Det koster 500 kr. (2017-niveau) i retsafgift at få dødsboet udleveret til uskiftet bo.

Vores eksperter i Dødsbobehandling

Advokat
Telefon:
86 92 33 00
Mobil:
22 10 17 66
Sagsbehandler
Telefon:
86 92 33 00
Mobil:
22 10 17 68
Sagsbehandler
Telefon:
86 92 33 00
x
x

Skriv en besked til